ABOUT US

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 และทำการขึ้นทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดี คอมแอนด์ซิสเต็ม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เลขที่ผู้เสียภาษี 0253557000794

Systems

- รับวางระบบ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค

- รับวางระบบ ไวเรสไร้สาย

- รับวางระบบ บาโค๊ด

- รับเขียนโปรแกรม

- รับเขียนเว็บไซต์

Computer

- จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- จำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค

- จำหน่ายโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

 

 

Service

- ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

- ซ่อมแซมแก้ไข ปัญหาคอมพิวเตอร์

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

 

 

 

Security

- จำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด

- จำหน่ายเครื่องแสกนนิ้ว

- ติดตั้งเครื่องแสกนนิ้ว

- จำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

Electrical

- จำหน่ายอุปกรณ์ไฟ้ฟ้า บ้าน,โรงงาน

- ติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้าน,โรงงาน

- ติดตั้งและตรวจสอบ ระบบ ล่อฟ้า

Trading

- จำหน่ายอุปกรณสำนักงาน

- จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง

- จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ

- นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

  • จำหน่ายและบริการ สินค้าที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและมีคุณภาพดีในราคายุติธรรม

  • ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา สังคม ผู้ถือหุ้นและตนเอง

  • ก้าวไปด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยความมานะอดทนเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้าในความมั่นคงในทุกด้านขององค์กร ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด

  • ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมด้วยความมั่นใจและจริงใจ

Contact Us

Mr.Kitti Ponpuak KAD Enterprises Co.,Ltd.

184/7 M.10 T.Thatoom A.Srimahaphote Prachinburi Thailand,25140

Mobile : 086-4193456,080-8055907 Tel : 037-629639 Fax : 037-629636

Email : contact@kad-th.com